Automatisering

Een vereniging kan niet functioneren zonder automatisering. De werkgroep zorgt voor:

  • De hardware.
  • De software.
  • Het netwerk.
  • Het online kunnen werken.

Automatisering ontwikkelt zich snel. De werkgroep adviseert het bestuur hierover. Daarnaast begeleidt de werkgroep het bestuur bij de implementatie van nieuwe systemen