Open Monumentendag

Open Monumentendag:

Geschiedenis:

De Stichting Open Monumentendag werd opgericht in 1986, in een tijd dat in Nederland ingrijpende wijzigingen in de monumentenzorg op stapel stonden. Het open stellen van “monumenten” op deze dag, die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn, is een belangrijk uitgangspunt.

Wat betekent de monumentenlijst:

Op de monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel hiervan is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. De panden en objecten dienen zo veel mogelijk ongeschonden te blijven.

Wat is een monument:

Een monument is een onroerende zaak die van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Het kan een gebouw zijn zoals een woonhuis, een bedrijfspand, een fabrieksgebouw of een flat.

Vereniging Historisch Ermeloo:

De Vereniging doet ieder jaar mee met de landelijke Open Monumentendag. Er is een werkgroep waarin, naast de VHE, Ermelo Buitenleven participeert. Aan de hand van het jaarlijks landelijk vastgestelde thema kunnen naar eigen inzicht plannen worden gemaakt. Elk jaar wordt een zo gevarieerd mogelijk programma gemaakt. Deelnemers kunnen op deze dag locaties bezoeken die niet altijd vrij toegankelijk zijn.

Bekijk ook vorige edities