Bron: Historische Atlas Nederland

Kadasterkaart Ermelo 1867

Over Ermelo

Geschiedenis

Ermelo is een oud dorp. We weten dat het minstens 1150 jaar bestaat. In 855 schonk een rijk man, Folker genaamd, zijn goederen in Irminlo aan een klooster in Duitsland. Lange tijd is gedacht dat het dorp haar naam dankt aan de Germaanse halfgod Irmin.

Verklaringen vragen aandacht voor het feit dat Irmin destijds een veel gebruikt voorvoegsel was met de betekenis “groot” en ook voor het feit dat Irmin destijds een normale persoonsnaam was. Eeuwen lang bleef Ermelo een onaanzienlijk dorp. Enkele boerderijen, een kerk, een molen, een herberg, huizen van de predikant en koster en die van ambachtslieden zoals de smid, de kleermaker en de bakker. In de 18e eeuw werd Ermelo beschreven als een “matig dorp, waar men enig bouwland vindt”.

Halverwege de 19e eeuw veranderde dit beeld.

Ds. Witteveen, de predikant van de Hervormde Gemeente, kreeg problemen met de kerkenraad en werd uit zijn ambt gezet. Hij moest natuurlijk de pastorie verlaten. Hij wilde echter in Ermelo blijven, waar hij veel sympathisanten had. Daarom kocht hij een oud huis en bouwde in de jaren daarna onder andere een eigen kerk en een tehuis waar allerlei mensen opgevangen konden worden. Er zijn nog maar enkele tastbare herinneringen aan deze predikant.

De aanleg van de Zuiderzeestraatweg zorgde er rond 1830 voor dat dit deel van de Veluwe beter werd ontsloten. Vanaf 1882 veranderde er nog meer. Ermelo kreeg een spoorweghalte: Ermelo-Veldwijk. Deze lag echter op 1 kilometer afstand van het dorp. De heer Chevallier die op het landgoed Veldwijk woonde, schonk bijna al het benodigde geld voor het station, maar verbond daaraan de voorwaarde dat de gemeente voor een goede weg daarheen zou zorgen. Dat gebeurde en zo ontstond de Stationsstraat. Toen was dat nog een weg tussen korenvelden en aardappelvelden.

Enkele jaren daarna veranderde het landgoed Veldwijk in wat wij nu een psychiatrisch ziekenhuis noemen. Nog vijf jaar later werd op het afgelegen landgoed ’s Heeren Loo een tehuis voor verstandelijk gehandicapten gesticht. Deze instellingen brachten nogal wat bedrijvigheid en werkgelegenheid met zich mee. In de omgeving van het station werden wegen aangelegd en huizen gebouwd. Er ontstond een nieuw dorp dat toepasselijk “Nieuw-Ermelo” werd genoemd. Langzamerhand schoof de bebouwing in oostelijke richting. Ook het oude Ermelo groeide en breidde uit in westelijke richting. Rond 1920 groeiden Oud- en Nieuw-Ermelo aan elkaar. Het postkantoor vormde de verbindende schakel.

Na de Tweede Wereldoorlog breidde Ermelo snel uit. De komst van veel defensiepersoneel en de overal heersende woningnood maakten de bouw van nieuwe woonwijken noodzakelijk. Eerst werd de voormalige Ermelose Enk bebouwd, later volgden de bebouwing in Ermelo-Oost, Zuid en West en rond de voormalige Schoolweg in Oost. In 1972 deed zich het unieke feit voor dat een gemeente werd gesplitst. De “oude” gemeente werd in tweeën gedeeld: de gemeente Nunspeet en de nieuwe gemeente Ermelo.

Wandel langs 50 jaar veranderingen

Met deze wandeltocht kom je langs verschillende belangrijke punten in Ermelo. Scan de QR-code of download het begeleidend boekje via de knop.

De Kruiskamp

U loopt, fietst of rijdt er bijna dagelijks langs, de Putterweg ter hoogte van de Wethouder Rikkerslaan. Daar, en aan de andere zijde grenzend aan de Tijmlaan, ligt de historische begraafplaats “Kruiskamp”. Op deze begraafplaats werden in de periode 1829 – 1917 doden begraven. De database ervan beslaat de periode 2 januari 1884 tot en met 17 mei 1917, er staan 1050 begravenen vermeld. Best de moeite waard om er eens te grasduinen.

Straatnamen en hun geschiedenis

Index – Straatnamen Ermelo – buurtschappen oost 1947

Hoe werkt het:

Ctrl + F: Zoeken naar ingevoerde tekst (afhankelijk van de browser die u gebruikt wordt aan de onderzijde dan wel aan de bovenzijde van het beeld een invoerveld getoond).

F3: Verder zoeken met ingevoerde tekst

Naam bewoner c.q. gebouw Adres Oude wijknummers
s’ Jacob, H. Th. Allee 10 I 6a
Ontspanningszaal Allee 11
Transformatorhuisje PGEM Allee 23
Schilderswerkplaats Allee 25
Houtloods Allee 27
Timmerwerkplaats Allee 29
Dijk, E. van Allee 31 I 1c
Bosch, Wed. van den Allee 33 I 1d
Huisman, J. Allee 35 I 1f
Verhoef, W. Allee 37 I 1e
Bos, E. Allee 40 I 1g
Schuur, Wed. Buurtweg 5 G 9b
Mulder, Wed. S. Buurtweg 15 G 10
Beek, P. van Buurtweg 61 G 29
Bouwman J. Buurtweg 66 G 28
Oudendorp, F. Buurtweg 67 G 27
Oudendorp, Jac. Buurtweg 71 G 25
Roozelaar, J. van Buurtweg 75 G 26
Essenburg, A. Buurtweg 85 G 25c
Essenburg, J. Buurtweg 91 G 25b
Looijengoed, B. van Buurtweg 95 G 26a
Verhoef, D. Buurtweg 99 G 27 b
Looijengoed, W. van Buurtweg 111 G 27a
Bruijn, H. de De Beek 89 H 14a
Essen, W. van De Beek 91 H 28
Hunenstijn, H. van De Beek 93 H 27
Ham, Wed. van den De Beek 119 H 26
Apeldoorn, A. De Beek 125 H 25
Bruijn, J.H. de De Beek 129 H 20
Mulderij, J. De Beek 131 H 19
Veen, J. van De Beek 133 H 24
Haklander, H. De Beek 135 H 24bis
Stip, Wed. De Beek 137 H 23
Huisman, J. De Beek 149 H 21
Hoorn, R. van den De Beek 151 H 16
Boonen, A. Drieerweg 302 F 1
Nieuwenhuizen, J. van Drieerweg 306 F 2
Bronkhorst, E. Garderenseweg 11 I 12
Mulder, J. Garderenseweg 12 I 10
Bronkhorst, R. Garderenseweg 13 I 13
Schouten, R. Garderenseweg 14 I 11
Wilgenburg, A. Garderenseweg 15 I 14
Huisman, A. A, Garderenseweg 26 I 14a
Schuurkamp, G. Garderenseweg 60 G 6h
Mulder, G. Garderenseweg 68 G 6f
Bruin, P. de Garderenseweg 69 G 6g
Schuur van G 6f Garderenseweg 70
Huisman, J. Garderenseweg 71 G 6gbis
Bleijenberg, J. Garderenseweg 77 G 6bb
Hierden, Jac. Van Garderenseweg 84 G 6c
Huisman, J. Garderenseweg 88 G 6d
Hunenstijn, B. van Garderenseweg 95 G 8
Toes. R. Garderenseweg 101 G 9
Bijvank, O. Garderenseweg 118 G 4
Schuur, E. Garderenseweg 124 G 10c
Mouw, K. Garderenseweg 125 G 6e
Bouwman, H. Garderenseweg 126 G 10e
Huisman, G. Garderenseweg 127 G 6ea
Ruiter, W. de Garderenseweg 130 G 10a
Klarenbeek, H. Garderenseweg 132 G 10d
Pater, N. Garderenseweg 135 G 12
Roozelaar, J. van Garderenseweg 136 G 12c
Ruiter, J. de Garderenseweg 138 G 12b
Lagen, G. van Garderenseweg 141 G 11
Schuur, Jan Garderenseweg 142 G 12a
Schuur van G 11 Garderenseweg 143
Goodschalk, G. Garderenseweg 147 G 13
Werkplaats (smidse) van G 15a Garderenseweg 155
Zevenbergen, A.J. van Garderenseweg 157 G 15a
Bouwers, G. Garderenseweg 158 G 14
Looijengoed, J. van Garderenseweg 170 G 16a
Middendorp, W. van Garderenseweg 174 G 17
Hoegen, R. Garderenseweg 178 G 17a
Bleijenberg, G. Garderenseweg 180 G 18
Mulderij, K. Garderenseweg 184 G 19
Es, A. van Garderenseweg 192 G 20
Schuur (oude woning) Garderenseweg 193 G 21
Bouwman, A. Garderenseweg 194 G 20a
Boeve, W. Garderenseweg 195 G 22
Schuitemaker, H. Garderenseweg 203 G 22a
Schoolgebouw Garderenseweg 205
Verhoef, F. Garderenseweg 261 G 31
Meurs, H. Garderenseweg 263 G 31a
Onbewoonbare woning Garderenseweg 269 G 32
Doppenberg, A. Garderenseweg 281 G 33
Einde, H. van ’t Garderenseweg 287 G 34
Pul, Jan Garderenseweg 301 H 1
Poel, G. Garderenseweg 309 H 3
Huisman, G. Garderenseweg 327 H 3a
Looijengoed, G. van Garderenseweg 337 H 4
Looijengoend, B. van v/h Garderenseweg 339 H 5
Klarenbeek, D.W. Garderenseweg 368 H 6
Hoorn, M. van den Garderenseweg 381 H 6a
Beek, R. van Garderenseweg 389 H 7
Hooijer, H. Garderenseweg 390 H 6b
Hooijer, A. Garderenseweg 391 H 7a
Groot, A. de Garderenseweg 392 H 9
Hoegen, H. Garderenseweg 395 H 8
Bouwers, E. Garderenseweg 407 H 13a
Bijgebouw van H 11 Garderenseweg 411 H 10
Megchelse, H. Garderenseweg 413 H 11
Beek, J. van Hessenmeer 24 G 7
Schuur, Wed. H. Hessenmeer 36 G 30
Hunnik, J. van Hessenmeer 48 G 30a
Wernas, Wed. A.P.J. Hessenmeer 50 G 30b
Jansen, E.J. Hessenmeer 80 G 34c
Looijengoed, B. van Hessenmeer 88 G 34b
Stoffer, H. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 2 I 8
Gardenbroek, A. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 3 I 8c
Maalderij Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5
Klopman, G. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 24 I 1
Bunte, D. van de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 25 K 21
School Leuvenum Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 27 K 20
Esveld, L. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 31 K 18
Transformatorhuisje PGEM Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 33 K 19
Duinen, A. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 36 K 17
Uil, H. den Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 37 K 17a
Stofberg, P. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 40 K 14
Mouw, K. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 43 K 15
Bakker, R. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47 K 13
Schuur van K 13 Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 49
Brink, Wed. ten Terlon Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 53 K 11a
Jachthuis Leuvenum Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 59 K 7
Sandberg, Wed. Kasteel Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 60 K 9
Poppe, G. van de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 61 K 6
Maneschijn, J.H. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 64 K 5a
Molenaar, P. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67 K 5
Koerten, W. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 68 K 4
Veldhuizen, W. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 78 K 2
Rhee, E. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 79 K 2a
Rode Koper Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82 K 1c
Bonhof, J. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 84 K 1b
Meijerink, T. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 86 K 1d
Duinen, D. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 101 K 1a
Landhuis Ullerberg Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 103 K 1aa
Schuur, G Koningsweg 7 G 34a
Looijengoed, B. van Koningsweg 200 G 40
Ruiter, H. de Koningsweg 201 G 35
Lokhorst, G. Koningsweg 203 G 36
Aarsen, Wed. E. Lageveld 7 G 5
Schuurkamp, G. Sr Lageveld 12 G 6a
Bleijenberg, P. Lageveld 13 G 6b
Mouw, G. Lageveld 15 G 6
Palma, B. Leuvenumseveld 10 G 3a
Blankevoort, L. v.d. Leuvenumseveld 18 G 3
Ruiter, K. de Leuvenumseveld 30 G 2
Huisman, W. Leuvenumseveld 39 G 2a
Oudendorp, G. Leuvenumseveld 40 G 1
Mulder, A. Oude Zwolseweg 5 K 3
Lagen, Wed. H. van Paleisweg 17
Villa Resimari Paleisweg 21 H 10a
Driesen, F.M.G. Paleisweg 200 H 15a
Davelaar, W. Paleisweg 205 H 14a
Hoorn, A. van den Paleisweg 210 H 15a
Kerkgebouw Paleisweg 214 H 15b
Bosch, K. van den Poolseweg 27 K 1cc
Willems, G.H. Poolseweg 30 K 1
Es, W. van Speulderveld 11 G 23
Mulderij, W. Speulderveld 33 G 25a
Zomerhuisje Sprielderweg 25
Suksum, F. van Sprielderweg 205 F 4
Dasselaar, B. van Sprielderweg 206 F 3
Schuur Staatsbosbeheer Sprielderweg 207
Born, Wed. Sprielderweg 212 F 6
Mol, W. Stakenbergweg 205 I 1j
Poel, J. Stakenbergweg 207 I 1k
Ladestein, D.M. van Staverdenseweg 266 I 2
Bosch, E. van den Staverdenseweg 270 I 3a
Asselt, G. van Staverdenseweg 272 I 3bis
Bosch, R. van den Staverdenseweg 276 I 1a
Gerards, G.J. Staverdenseweg 278 I 1b
Koetsierswoning Staverdenseweg 281 I 4
Vos, Maas Staverdenseweg 283 I 5
Kasteel Staverden Staverdenseweg 285 I 6
Overeem, Jan Staverdenseweg 287 I 7
Graanschuur Staverdenseweg 291
Hoorn, K. van den Staverdenseweg 293 I 9a
Baarhuisje Staverdenseweg 297
Kerkgebouw Staverdenseweg 299 I 9a
Mouw, E. Tonnenberg 1 G 16
Broek, E. van den Tonnenberg 50 G 1b
Hoegen, H. Tonnenberg 52 G 1a
Grote schuur Uddelermeer 3
Noodtheehuis Uddelermeer 5 H 16b
Garage Uddelermeer 11
Verweij, G. Uddelermeerweg 10 I 3a
Beek, J. van Uddelermeerweg 26 I 18
Lokhorst, G. Sr. Uddelermeerweg 30 I 15
Overeem, D. Uddelermeerweg 38 I 17
Mulder, L. Uddelermeerweg 41 Rd 22
Lokhorst, B. Uddelermeerweg 90 H 29
Kamerwoning van H 18 Uddelermeerweg 240 H 18a
Jansen, B. Uddelermeerweg 242 H 18
Kamp, A. v.d. Uddelermeerweg 275 H 17
Transformatorhuisje PGEM Uddelermeerweg 299
Mulder, H. Veenweg 167 I li
Peppel, E v.d. Veenweg 168 I lm
Jansen, E. Veenweg 169 I lh
Roelofsen, G. Veenweg 171 I ll
Mouw, W. Veenweg 185 K 8
Naam bewoner c.q. gebouw Adres Oude wijknummers
Aarsen, Wed. E. Lageveld 7 G 5
Apeldoorn, A. De Beek 125 H 25
Asselt, G. van Staverdenseweg 272 I 3bis
Baarhuisje Staverdenseweg 297
Bakker, R. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 47 K 13
Beek, J. van Hessenmeer 24 G 7
Beek, J. van Uddelermeerweg 26 I 18
Beek, P. van Buurtweg 61 G 29
Beek, R. van Garderenseweg 389 H 7
Bijgebouw van H 11 Garderenseweg 411 H 10
Bijvank, O. Garderenseweg 118 G 4
Blankevoort, L. v.d. Leuvenumseveld 18 G 3
Bleijenberg, G. Garderenseweg 180 G 18
Bleijenberg, J. Garderenseweg 77 G 6bb
Bleijenberg, P. Lageveld 13 G 6b
Boeve, W. Garderenseweg 195 G 22
Bonhof, J. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 84 K 1b
Boonen, A. Drieerweg 302 F 1
Born, Wed. Sprielderweg 212 F 6
Bos, E. Allee 40 I 1g
Bosch, E. van den Staverdenseweg 270 I 3a
Bosch, K. van den Poolseweg 27 K 1cc
Bosch, R. van den Staverdenseweg 276 I 1a
Bosch, Wed. van den Allee 33 I 1d
Bouwers, E. Garderenseweg 407 H 13a
Bouwers, G. Garderenseweg 158 G 14
Bouwman J. Buurtweg 66 G 28
Bouwman, A. Garderenseweg 194 G 20a
Bouwman, H. Garderenseweg 126 G 10e
Brink, Wed. ten Terlon Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 53 K 11a
Broek, E. van den Tonnenberg 50 G 1b
Bronkhorst, E. Garderenseweg 11 I 12
Bronkhorst, R. Garderenseweg 13 I 13
Bruijn, H. de De Beek 89 H 14a
Bruijn, J.H. de De Beek 129 H 20
Bruin, P. de Garderenseweg 69 G 6g
Bunte, D. van de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 25 K 21
Dasselaar, B. van Sprielderweg 206 F 3
Davelaar, W. Paleisweg 205 H 14a
Dijk, E. van Allee 31 I 1c
Doppenberg, A. Garderenseweg 281 G 33
Driesen, F.M.G. Paleisweg 200 H 15a
Duinen, A. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 36 K 17
Duinen, D. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 101 K 1a
Einde, H. van ’t Garderenseweg 287 G 34
Es, A. van Garderenseweg 192 G 20
Es, W. van Speulderveld 11 G 23
Essen, W. van De Beek 91 H 28
Essenburg, A. Buurtweg 85 G 25c
Essenburg, J. Buurtweg 91 G 25b
Esveld, L. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 31 K 18
Garage Uddelermeer 11
Gardenbroek, A. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 3 I 8c
Gerards, G.J. Staverdenseweg 278 I 1b
Goodschalk, G. Garderenseweg 147 G 13
Graanschuur Staverdenseweg 291
Groot, A. de Garderenseweg 392 H 9
Grote schuur Uddelermeer 3
Haklander, H. De Beek 135 H 24bis
Ham, Wed. van den De Beek 119 H 26
Hierden, Jac. Van Garderenseweg 84 G 6c
Hoegen, H. Garderenseweg 395 H 8
Hoegen, H. Tonnenberg 52 G 1a
Hoegen, R. Garderenseweg 178 G 17a
Hooijer, A. Garderenseweg 391 H 7a
Hooijer, H. Garderenseweg 390 H 6b
Hoorn, A. van den Paleisweg 210 H 15a
Hoorn, K. van den Staverdenseweg 293 I 9a
Hoorn, M. van den Garderenseweg 381 H 6a
Hoorn, R. van den De Beek 151 H 16
Houtloods Allee 27
Huisman, A. A, Garderenseweg 26 I 14a
Huisman, G. Garderenseweg 127 G 6ea
Huisman, G. Garderenseweg 327 H 3a
Huisman, J. Allee 35 I 1f
Huisman, J. De Beek 149 H 21
Huisman, J. Garderenseweg 71 G 6gbis
Huisman, J. Garderenseweg 88 G 6d
Huisman, W. Leuvenumseveld 39 G 2a
Hunenstijn, B. van Garderenseweg 95 G 8
Hunenstijn, H. van De Beek 93 H 27
Hunnik, J. van Hessenmeer 48 G 30a
Allee 10 I 6a
Jachthuis Leuvenum Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 59 K 7
Jansen, B. Uddelermeerweg 242 H 18
Jansen, E. Veenweg 169 I lh
Jansen, E.J. Hessenmeer 80 G 34c
Kamerwoning van H 18 Uddelermeerweg 240 H 18a
Kamp, A. v.d. Uddelermeerweg 275 H 17
Kasteel Staverden Staverdenseweg 285 I 6
Kerkgebouw Paleisweg 214 H 15b
Kerkgebouw Staverdenseweg 299 I 9a
Klarenbeek, D.W. Garderenseweg 368 H 6
Klarenbeek, H. Garderenseweg 132 G 10d
Klopman, G. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 24 I 1
Koerten, W. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 68 K 4
Koetsierswoning Staverdenseweg 281 I 4
Ladestein, D.M. van Staverdenseweg 266 I 2
Lagen, G. van Garderenseweg 141 G 11
Lagen, Wed. H. van Paleisweg 17
Landhuis Ullerberg Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 103 K 1aa
Lokhorst, B. Uddelermeerweg 90 H 29
Lokhorst, G. Koningsweg 203 G 36
Lokhorst, G. Sr. Uddelermeerweg 30 I 15
Looijengoed, B. van Buurtweg 95 G 26a
Looijengoed, B. van Hessenmeer 88 G 34b
Looijengoed, B. van Koningsweg 200 G 40
Looijengoed, G. van Garderenseweg 337 H 4
Looijengoed, J. van Garderenseweg 170 G 16a
Looijengoed, W. van Buurtweg 111 G 27a
Looijengoend, B. van v/h Garderenseweg 339 H 5
Maalderij Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5
Maneschijn, J.H. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 64 K 5a
Megchelse, H. Garderenseweg 413 H 11
Meijerink, T. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 86 K 1d
Meurs, H. Garderenseweg 263 G 31a
Middendorp, W. van Garderenseweg 174 G 17
Mol, W. Stakenbergweg 205 I 1j
Molenaar, P. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 67 K 5
Mouw, E. Tonnenberg 1 G 16
Mouw, G. Lageveld 15 G 6
Mouw, K. Garderenseweg 125 G 6e
Mouw, K. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 43 K 15
Mouw, W. Veenweg 185 K 8
Mulder, A. Oude Zwolseweg 5 K 3
Mulder, G. Garderenseweg 68 G 6f
Mulder, H. Veenweg 167 I li
Mulder, J. Garderenseweg 12 I 10
Mulder, L. Uddelermeerweg 41 Rd 22
Mulder, Wed. S. Buurtweg 15 G 10
Mulderij, J. De Beek 131 H 19
Mulderij, K. Garderenseweg 184 G 19
Mulderij, W. Speulderveld 33 G 25a
Nieuwenhuizen, J. van Drieerweg 306 F 2
Noodtheehuis Uddelermeer 5 H 16b
Onbewoonbare woning Garderenseweg 269 G 32
Ontspanningszaal Allee 11
Oudendorp, F. Buurtweg 67 G 27
Oudendorp, G. Leuvenumseveld 40 G 1
Oudendorp, Jac. Buurtweg 71 G 25
Overeem, D. Uddelermeerweg 38 I 17
Overeem, Jan Staverdenseweg 287 I 7
Palma, B. Leuvenumseveld 10 G 3a
Pater, N. Garderenseweg 135 G 12
Peppel, E v.d. Veenweg 168 I lm
Poel, G. Garderenseweg 309 H 3
Poel, J. Stakenbergweg 207 I 1k
Poppe, G. van de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 61 K 6
Pul, Jan Garderenseweg 301 H 1
Rhee, E. van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 79 K 2a
Rode Koper Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82 K 1c
Roelofsen, G. Veenweg 171 I ll
Roozelaar, J. van Buurtweg 75 G 26
Roozelaar, J. van Garderenseweg 136 G 12c
Ruiter, H. de Koningsweg 201 G 35
Ruiter, J. de Garderenseweg 138 G 12b
Ruiter, K. de Leuvenumseveld 30 G 2
Ruiter, W. de Garderenseweg 130 G 10a
Sandberg, Wed. Kasteel Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 60 K 9
Schilderswerkplaats Allee 25
School Leuvenum Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 27 K 20
Schoolgebouw Garderenseweg 205
Schouten, R. Garderenseweg 14 I 11
Schuitemaker, H. Garderenseweg 203 G 22a
Schuur (oude woning) Garderenseweg 193 G 21
Schuur Staatsbosbeheer Sprielderweg 207
Schuur van G 11 Garderenseweg 143
Schuur van G 6f Garderenseweg 70
Schuur van K 13 Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 49
Schuur, E. Garderenseweg 124 G 10c
Schuur, G Koningsweg 7 G 34a
Schuur, Jan Garderenseweg 142 G 12a
Schuur, Wed. Buurtweg 5 G 9b
Schuur, Wed. H. Hessenmeer 36 G 30
Schuurkamp, G. Garderenseweg 60 G 6h
Schuurkamp, G. Sr Lageveld 12 G 6a
Stip, Wed. De Beek 137 H 23
Stofberg, P. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 40 K 14
Stoffer, H. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 2 I 8
Suksum, F. van Sprielderweg 205 F 4
Timmerwerkplaats Allee 29
Toes. R. Garderenseweg 101 G 9
Transformatorhuisje PGEM Allee 23
Transformatorhuisje PGEM Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 33 K 19
Transformatorhuisje PGEM Uddelermeerweg 299
Uil, H. den Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 37 K 17a
Veen, J. van De Beek 133 H 24
Veldhuizen, W. Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 78 K 2
Verhoef, D. Buurtweg 99 G 27 b
Verhoef, F. Garderenseweg 261 G 31
Verhoef, W. Allee 37 I 1e
Verweij, G. Uddelermeerweg 10 I 3a
Villa Resimari Paleisweg 21 H 10a
Vos, Maas Staverdenseweg 283 I 5
Werkplaats (smidse) van G 15a Garderenseweg 155
Wernas, Wed. A.P.J. Hessenmeer 50 G 30b
Wilgenburg, A. Garderenseweg 15 I 14
Willems, G.H. Poolseweg 30 K 1
Zevenbergen, A.J. van Garderenseweg 157 G 15a
Zomerhuisje Sprielderweg 25