Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden op 21 maart 2024 van ons werkgroeplid

Gerard Heemskerk

We herinneren hem als enthousiast man, die veel betekende voor de vereniging, in het bijzonder voor de Werkgroep Documentatie.

We zullen Gerard erg missen.

We wensen Carla, kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur en Werkgroep Documentatie

Vereniging Historisch Ermeloo

Ermelo, 27 maart 2024