Donderdagavond 11 april is er in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten een voorjaarsbijeenkomst, georganiseerd door het

Puttens Historisch Genootschap

Tijdens deze avond geeft de bekende regio-archeoloog Maarten Wispelwey een interessante lezing over recent archeologisch
onderzoek in Putten, maar ook de Romeinse marskampen en het promotieonderzoek van Maarten komen aan de orde.
Iedereen is welkom, het is een vrij toegankelijke (gratis) bijeenkomst.

De inloop is vanaf 19:30 uur en de lezing start om 20:00 uur.